NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG NÊN VẬN HÀNH XE NÂNG

 1. Không sử dụng xe nâng điện khi xe nâng điện báo lỗi;
 2. Không sử dụng khi có vật di chuyển trên càng nâng;
 3. Không nâng hàng khi khung nâng ngả về phía trước;
 4. Không được sử dụng cùng một lúc hai thao tác vừa di chuyển vừa nâng hàng lên xuống;
 5. Không cố gắng cho xe lao dốc quá lớn hoặc di chuyển trên bề mặt nghiêng lớn.
0
  0
  GIỎ HÀNG
  giỏ hàng trống